meridijanske tehnike

Meridijanske tehnike – meridijani u telu su energetski tokovi koji prenose informacije iz energetskih centara (čakri) u sve delove našeg tela. Ukoliko postoji blokada (ograničavajuće uverenje na podsvesnom ili nesvesnom nivou) utoliko je blokiran određeni energetski centar a uz to se i energetski tok meridijana preokreće ili blokira te osećamo fizički, mentalni ili emotivan pritisak u telu. Tapkanjem određene meridijanske tačke koja je povezana i sa čakrama a samim tim i sa planetama u našem horoskopu, uz određenu afirmaciju koju izgovaramo, utičemo svesno na otpuštanje date blokade i pokretanje zdrave energije u telu čime se otpliće čitav niz ograničavajućih uverenja – jer kako znamo, kako je gore tako je i dole, i mi svi živimo u holografskom univerzumu gde rešavanjem jednog  problema razrešavamo čitav niz životnih okolnosti koje su povezane sa istom stvari.