cvetne esencije

Cvetne esencije – na lagani način balansiraju naše misli, emocije, telo i dovode nas u balans sa sopstvenim bićem. Cvetne esencije nam na suptilan način  pomažu da se oslobodimo blokada na emotivnom i mentalnom planu i da se ponovo povežemo sa svojim višim Ja i Univerzumom. Kako one to rade? Po dr. Edvardu Bahu postoje cvetovi biljaka uzvišenog reda koji sadrže određene osobine duše, ili energetski rečeno, na istoj su talasnoj dužini. Svaka takva “biljna” osobina duše je u skladu sa određenom ljudskom osobinom, sa određenom frekvencijom ljudskog energetskog polja. Kada dođe do konflikta namere duše i ličnosti u okviru određene osobine ili energetskog potencijala, talasna dužina energetskog polja se u toj tački poremeti, postaje disharmonična i usporava se. Takav poremećaj će imati negativan uticaj na kompletnu psihu osobe, i kako je Edvard Bah istakao, dolazi do negativnih stanja duše, uma i tela.  Pijenjem ovih kapi, cvetne esencije sarađuju sa našom dušom i traže put ka ponovnom uspostavljanju veze sa višim sopstvom, ali naše telo i um obzirom na stečene uvide i navike često pružaju otpor tome, tačnije blokada na koju naiđe energija cveta mora da se probije – i to ume da bude pomalo bolno – jer potisnute emocije moraju da izađu na površinu da bi ih očistili. Znači, ako želimo da se oslobodimo straha onda taj strah moramo i da osetimo ali samo u cilju osvešćivanja, prepoznavanja da je to samo strah i ništa više, da je on u nama a da su spolja samo okidači. Isto tako je i sa tugom, besom i drugim emotivnim stanjima. Dok su ove emocije potisnute mi se osećamo nemirno, zabrinuto, umorno, ogorčeno, potišteno. A kada ih esencije poteraju na površinu onda nas one na kratko uzdrmaju ali blago jer nam esencije na vrlo suptilan način pružaju mogućnost uvida, osvešćivanja, proširuju nam ugao gledanja, povezuju nas sa nečim višim od naše ličnosti, ega.